Những đối tượng được sử dụng thông tin hóa đơn điện tử

Với hóa đơn điện tử đã lập, người sử dụng có thể truy xuất, tra cứu thông tin hóa đơn theo quy định tại nghị định 119 của Chính Phủ.

Đối tượng được sử dụng thông tin hóa đơn điện tử

Có 2 đối tượng chính được sử dụng thông tin hóa đơn là Tổng cục Thuế và bên sử dụng thông tin được quy định. Cụ thể, bên sử dụng thông tin bao gồm:

  • Các cơ quan quản lý nhà nước, người có thẩm quyền sử dụng thông tin hóa đơn điện tử để thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, về xác minh tính hợp pháp của hàng hóa đang lưu thông trên thị trường và các thủ tục hành chính khác.
  • Tổ chức tín dụng sử dụng thông tin để đối chiếu hoặc xác minh trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán theo quy định.
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh có nhu cầu thực hiện thủ tục về kê khai doanh thu, nghĩa vụ thuế, xác minh tính hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp.
  • Cá nhân, tổ chức là người mua có nhu cầu kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào, kiểm tra tính chính xác của hàng hóa dịch vụ mua vào
  • Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử truy cập, truy vấn Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu hóa đơn.

Nguyên tắc tra cứu

Theo quy định, bên sử dụng thông tin chủ động thực hiện truy cập và truy vấn thông tin hóa đơn điện tử ngay trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế có địa chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.html. Khi truy cập, sẽ hiển thị ra thông tin website như hình minh họa. Người tra cứu phải nhập các thông tin cần thiết như 

  • Mã số thuế người bán hàng hóa dịch vụ
  • Mẫu số
  • Ký hiệu hóa đơn
  • Số hóa đơn
  • Hóa đơn bưu chính viễn thông nếu có

Sau đó nhập mã xác thực theo yêu cầu và click tìm kiếm để tra cứu thông tin.

tra-cuu-hoa-don-dien-tu-1

Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế còn hỗ trợ doanh nghiệp, người tra cứu có thể kiểm tra các thông tin về hóa đơn. 

Nguyên tắc sử dụng thông tin hóa đơn điện tử

Tổng cục thuế sẽ thực hiện công khai các trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu.

Với trường hợp các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền như: cơ quan quản lý nhà nước, người có thẩm quyền có nhu cầu theo quy định của pháp luật về việc sử dụng thông tin hóa đơn điện tử để thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, về xác minh tính hợp pháp của hàng hóa đang lưu thông trên thị trường và các thủ tục hành chính khác. Cơ quan Thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin hóa đơn điện tử cho các cơ quan, người có thẩm quyền này.

Nguồn: Einvoice.vn

Bài viết liên quan

Thêm bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *