Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại TP.HCM
description

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang quyết tâm đẩy mạnh thực hiện các cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực, từ đó, tạo ra một môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển kinh doanh, thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của